מלחמת השם

פֿון װיקיפּעדיע

מלחמות ה' איז א בריוו וואס עס האט געשריבן רבי אברהם בן הרמב"ם, ווי ער נעמט זיך אהן פארן כבוד פון זיין טאטע דער רמב"ם.

אין זיינער צייט האט מען געלייגט אין חרם ווער עס ווערט לערנען דעם ספר מורה נבוכים, ווייל מען האט געזעהן אז מען הייבט אהן צו לערנען אין חקירה, און מען טרעפט דארט זאכן וואס דורך דעם וועט מען אפלאזאן מקיים זיין די מצות פון די תורה, דער רשב"א מיט אנדערע גדולי ישראל האבן דאן אויסגערופען א חרם אז מען טאר נישט עוסק זיין אין מורה נבוכים, דערויף האט געשריבן רבי אברהם דער זיהן פון רמב"ם ווי ער פאר ענטעפערט זיין טאטע.

עס איז איבערגעדרוקט געווארן דורך רבי ראובן מרגליות, מיט הערות.