מוסטער:ליידיגע קאטעגאריע

פֿון װיקיפּעדיע


אדמיניסטראטארן – זייט אזוי גוט און מעקט נישט אויס די קאטעגאריע אפילו ווען זי איז ליידיג!
דאס איז אן אויפהאלטונג קאטעגאריע וואס קען אפטמאל זיין ליידיג.

דעם מוסטער שטעלט מען אין נאכפאלג־קאטעגאריעס וואס זענען גאנץ מעגלעך טיילמאל אדער אפילו רוב פון דער צייט. מען קען צולייגן טעקסט ווי א פאראמעטער אָן א נאמען–דאס וועט זיך באווייזן אין דער דריטער שורה. דער פאראמעטער פארהוילונג צי דער מוסטער וועט ווערן באוויזן אין דער קאטעגאריע. יא איז פשט אז דער מוסטער זאל ווערן פארהוילן; פול איז פשט אז דער מוסטער זאל ווערן פארהוילן ווען די קאטעגאריע איז נישט ליידיג. אנדערשט וועט מען ווייזן דעם מוסטער אלעמאל. טאמער שטעלט מען דעם מוסטער אין אן אנדער נאמענטייל (נישט קאטעגאריע:), וועט זיך באווייזן די ווארענונג:

דעם דאזיגן מוסטער דארף מען שטעלן נאר אין דער קאטעגאריע נאמענטייל

בלעטער מיט דעם מוסטער ווערן אויסגערעכנט אין קאטעגאריע:מעגלעך ליידיגע קאטעגאריעס.

פאר באניץ ביישפילן זעט דא.