מוסטער:דינאמישע מאפע

פֿון װיקיפּעדיע
דער דאזיגער מוסטער געפינט זיך אין דער פאראמעטערס קאנטראל-סיסטעם, וואס איז אקטיוויזירט אין דער יידיש־וויקיפעדיע. יעדע ענדערונג אין די פאראמעטערס פֿאדערט א פאַסיגע ענדערונג אין די דאטן פונעם מוסטער (TemplateData).
עס זענען 0 בלעטער מיט א גרייז אין דעם באניץ פונעם מוסטער. רענון נתונים

די אינפארמאציע אונטן איז אריבערגעשלאסן פון קיין דאקומענטאציע בלאט.קיין דאק בלאט פאר דעם מוסטער.

קיין באשרייבונג.

מוסטער־פאראמעטערס[פֿאַרוואַלטן מוסטער־דאַטן]

דער מוסטער פרעפֿערירט פֿארמאַטירן די פאַראַמעטערס אין דער שורה.

פאראמעטערבאַשרײבונגטיפסטאַטוס
סארטסארט

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
ברייטברייט

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
לענגלענג

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
זוםזום

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
מאפע-לענגמאפע-לענג

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
מאפע-ברייטמאפע-ברייט

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
טעקסטטעקסט

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
אויסגלייכונגאויסגלייכונג

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
ללא מסגרתללא מסגרת

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
classclass

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
geotypegeotype

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
קאארדינאטןקאארדינאטן 1

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
נאמעןנאמען

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
באשרייבונגבאשרייבונג

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
בילדבילד

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
אנווייזער-קאליראנווייזער-קאליר

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
אנווייזער-גרייסאנווייזער-גרייס

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
אנווייזער-סימבאלאנווייזער-סימבאל

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
צבע קו מתארצבע קו מתאר

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
עובי קו מתארעובי קו מתאר

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
אטימות קו מתאראטימות קו מתאר

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
מילוימילוי

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
אטימות מילויאטימות מילוי

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
פריטיםפריטים

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
גרונט זוםגרונט זום

קיין באשרייבונג

נומערברירהדיק