מוסטער:בוך

פֿון װיקיפּעדיע
{{{נאמען}}}
[[טעקע:{{{בילד}}} | {{{ברייט}}}]]
{{{קעפל}}}
שרייבער {{{שרייבער}}}
מאלערייען {{{מאלערייען}}}
פֿאָטאָס {{{פאטאס}}}
קוואלשפראך {{{קוואלשפראך}}}
זשאנער {{{זשאנער}}}
פארלאג {{{פארלאג}}}
פארלאג אין קוואלשפראך {{{פארלאג אין קוואלשפראך}}}
פובליקאציע יאר {{{פובליקאציע יאר}}}
פארלאג אין יידיש {{{פארלאג אין יידיש}}}
פובליקאציע יאר אין יידיש {{{יידיש פובליקאציע יאר}}}
איבערזעצונג אויף יידיש {{{איבערזעצונג אויף יידיש}}}
איבערזעצונגען {{{איבערזעצונגען}}}
פריזן {{{פריזן}}}
צאל בלעטער {{{צאל בלעטער}}}
צאל בלעטער אויף יידיש {{{צאל בלעטער אויף יידיש}}}
בוך סעריע {{{סעריע}}}
פריערדיקער בוך {{{פריערדיקער}}}
נעכסטער בוך {{{נעכסטער}}}
צאל ביכער {{{צאל ביכער}}}

מען ניצט דעם מוסטער צו באשרייבן ביכער.

{{בוך
|נאמען=
|בילד=
|קעפל=
|שרייבער=
|מאלערייען=
|פאטאס=
|קוואלשפראך=
|זשאנער=
|פארלאג=
|פארלאג אין קוואלשפראך=
|פובליקאציע יאר=
|פארלאג אין יידיש=
|יידיש פובליקאציע יאר=
|איבערזעצונג אויף יידיש=
|איבערזעצונגען=
|פריזן=
|צאל בלעטער=
|צאל בלעטער אויף יידיש=
|סעריע=
|פריערדיקער=
|נעכסטער=
|צאל ביכער=
}}