לדלג לתוכן

מוסטער:בארג

פֿון װיקיפּעדיע
דער דאזיגער מוסטער געפינט זיך אין דער פאראמעטערס קאנטראל-סיסטעם, וואס איז אקטיוויזירט אין דער יידיש־וויקיפעדיע. יעדע ענדערונג אין די פאראמעטערס פֿאדערט א פאַסיגע ענדערונג אין די דאטן פונעם מוסטער (TemplateData).
עס זענען 0 בלעטער מיט א גרייז אין דעם באניץ פונעם מוסטער. רענון נתונים


די אינפארמאציע אונטן איז אויסגעשטעלט פונעם בלאט מוסטער:בארג/דאק.


וויקידאטן אינפא
דער דאזיקער מוסטער באניצט אינפארמאציע פון וויקידאטן. כדי צו דערגיין נאך, זעט הילף:ניצן אינפארמאציע פון וויקידאטן.
 • ווען אינפארמאציע ווערט געצויגן פון וויקידאטן, וועט זיך ווייזן דער וויקידאטן אייקאן () אונטן, און לעבן דער אינפארמאציע וועט זיך ווייזן א בלייפֿעדער אייקאן וואס ווען מען קליקט אויף אים גייט מען אריבער צו וויקידאטן וואו מען קען רעדאקטירן די אינפֿארמאציע.
 • כדי צו פֿאַרשטעלן אינפֿארמאציע פון וויקידאטן זאל מען איינגעבן - (מינוס סימבאל) אין דעם פאראמעטער געברענגט פון וויקידאטן.

{{{נאמען}}}
{{{אמטשפראך נאמען}}}
{{{בילד}}}
{{{באשרייבונג}}}
הייך {{{הייך}}}
לאקאציע {{{לאקאציע}}}
בערג-קייט {{{בערג-קייט}}}
קייט-לענג {{{קייט-לענג}}}
סוג הר {{{סוג הר}}}
מספר הר געש {{{מספר הר געש}}}
התפרצות אחרונה {{{התפרצות אחרונה}}}
העפלה ראשונה {{{העפלה ראשונה}}}
מסלול ההעפלה הקל {{{מסלול ההעפלה הקל}}}
אורך המעבר {{{אורך המעבר}}}
מחבר בין {{{מחבר בין}}}
פתיחת הכביש {{{פתיחת הכביש}}}
שיפוע כביש מרבי {{{שיפוע כביש מרבי}}}
קאארדינאטן {{{קאארדינאטן}}}
{{{מאפע}}}
{{{מאפע־באשרייבונג}}}
{{בארג
|התפרצות אחרונה=
|נאמען=
|אמטשפראך נאמען=
|בילד=
|באשרייבונג=
|הייך=
|מיקום=
|בערג-קייט=
|קייט-לענג=
|סוג הר=
|מספר הר געש=
|העפלה ראשונה=
|מסלול ההעפלה הקל=
|אורך המעבר=
|מחבר בין=
|פתיחת הכביש=
|שיפוע כביש מרבי=
|קאארדינאטן=
|מאפע=
|מאפע־באשרייבונג =
}}

אויפקלערונג פון די פעלדער:

 • נאמען: נאמען פון בארג. (גרונט־ווערט איז נאמען פון ארטיקל)
 • הייך: אין מעטערס. ווען געניצט פאר א בערג-קייט – דער העכסטער שפיץ אין קייט.
 • מיקום: מיקום ההר, למשל שם המדינה (חובה).
 • בערג-קייט: נאמען פון בערג-קייט (אפציאנאל).
 • אורך הרכס: לענג פון בערג-קייט (אפציאנאל פאר אן ארטיקל וועגן א בערג-קייט).
 • סוג הר: סארט בארג, למשל וואולקאן, קמרון לבה, חרוט פירוקלסטי, (אפציאנאל).
 • מספר הר געש: זיהוי קטלוגי של וואולקאנען בעולם (אפציאנאל).
 • התפרצות אחרונה: ההתפרצות המתועדת האחרונה של הר הגעש (אפציאנאל).
 • העפלה ראשונה: שנת ההעפלה הראשונה ועל ידי מי (אפציאנאל).
 • מסלול ההעפלה הקל: וויאזוי קלעטערט מען ארויף דעם בארג? כיוון (למשל פון צפון מערב) או שיטה (למשל טיפוס קרח) (אפציאנאל).
 • אורך המעבר: אורך מעבר ההרים (אפציאנאל כשהערך על מעבר הרים).
 • מחבר בין: יישובים אותם מחבר מעבר ההרים (אפציאנאל כשהערך על מעבר הרים).
 • פתיחת הכביש: מתי נפתח הכביש במעבר ההרים (אפציאנאל כשהערך על מעבר הרים).
 • שיפוע כביש מרבי: שיפוע הכביש המרבי במעבר ההרים, באחוזים (אפציאנאל כשהערך על מעבר הרים).
 • קאארדיטאנן: געאגראפישע לאקאציע (ניצנדיק מוסטער:Coord) (אפציאנאל).
 • מאפע: מאפע פון בארג אדער בערג-קייט (אפציאנאל).
 • מאפע־באשרייבונג: באשרייבונג וואס שילדערט די מאפע פון בארג אדער בערג-קייט (אפציאנאל).

קיין באשרייבונג.

מוסטער־פאראמעטערס[פֿאַרוואַלטן מוסטער־דאַטן]

דער מוסטער פרעפֿערירט בלאק־פֿארמאַטירן פֿון די פאַראַמעטערס.

פאראמעטערבאַשרײבונגטיפסטאַטוס
נאמעןנאמען

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
אמטשפראך נאמעןאמטשפראך נאמען

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
בילדבילד

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
באשרייבונגבאשרייבונג

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
הייךהייך

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
מיקוםמיקום

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
בערג-קייטבערג-קייט

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
קייט-לענגקייט-לענג

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
סוג הרסוג הר

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
מספר הר געשמספר הר געש

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
העפלה ראשונההעפלה ראשונה

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
התפרצות אחרונההתפרצות אחרונה

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
מסלול ההעפלה הקלמסלול ההעפלה הקל

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
אורך המעבראורך המעבר

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
מחבר ביןמחבר בין

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
פתיחת הכבישפתיחת הכביש

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
שיפוע כביש מרבישיפוע כביש מרבי

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
קאארדינאטןקאארדינאטן

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
מאפעמאפע

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
מאפע־באשרייבונגמאפע־באשרייבונג

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק