לדלג לתוכן

מוסטער:באן סטאנציע

פֿון װיקיפּעדיע
דער דאזיגער מוסטער געפינט זיך אין דער פאראמעטערס קאנטראל-סיסטעם, וואס איז אקטיוויזירט אין דער יידיש־וויקיפעדיע. יעדע ענדערונג אין די פאראמעטערס פֿאדערט א פאַסיגע ענדערונג אין די דאטן פונעם מוסטער (TemplateData).
עס זענען 0 בלעטער מיט א גרייז אין דעם באניץ פונעם מוסטער. רענון נתונים


די אינפארמאציע אונטן איז אויסגעשטעלט פונעם בלאט מוסטער:באן סטאנציע/דאק.


וויקידאטן אינפא
דער דאזיקער מוסטער באניצט אינפארמאציע פון וויקידאטן. כדי צו דערגיין נאך, זעט הילף:ניצן אינפארמאציע פון וויקידאטן.
  • ווען אינפארמאציע ווערט געצויגן פון וויקידאטן, וועט זיך ווייזן דער וויקידאטן אייקאן () אונטן, און לעבן דער אינפארמאציע וועט זיך ווייזן א בלייפֿעדער אייקאן וואס ווען מען קליקט אויף אים גייט מען אריבער צו וויקידאטן וואו מען קען רעדאקטירן די אינפֿארמאציע.
  • כדי צו פֿאַרשטעלן אינפֿארמאציע פון וויקידאטן זאל מען איינגעבן - (מינוס סימבאל) אין דעם פאראמעטער געברענגט פון וויקידאטן.

{{{נאמען}}}
{{{קוואלשפראך נאמען}}}
{{{סימבאל}}}
{{{בילד}}}
{{{באשרייבונג}}}
{{{נגישות}}}
סארט סטאנציע {{{סארט סטאנציע}}}
אויפבוי־אינפארמאציע
געעפנט {{{געעפנט}}}
פארמאכט {{{פארמאכט}}}
ארכיטעקט {{{ארכיטעקט}}}
לאקאציע
לאקאציע {{{לאקאציע}}}
אזור נסיעה {{{אזור נסיעה}}}
קאארדינאטן {{{קאארדינאטן}}}
אתרים סמוכים {{{אתרים סמוכים}}}
נאנטע סטאנציעס {{{נאנטע סטאנציעס}}}
סטאנציע־אינפארמאציע
שם המערכת {{{שם המערכת}}}
מנוהל על ידי {{{ניהול}}}
אייגנטומער {{{אייגנטומער}}}
פעראנען {{{פעראנען}}}
ליניעס אדורך דער סטאנציע {{{ליניעס אדורך דער סטאנציע}}}
פאסאזשירן אין א יאר {{{פאסאזשירן}}}
סטאנציע-קאד {{{סטאנציע-קאד}}}
באדינונגען
{{{באדינונגען}}}
{{{מאפע}}}

דעם מוסטער ניצט מען אין ארטיקלען וועגן באן סטאנציעס.

{{באן סטאנציע
|נאמען=
|עתידית=
|ישראל=
|סימבאל=
|בילד=
|באשרייבונג=
|נגישות=
|קוואלשפראך נאמען=
|סארט סטאנציע=
|געעפנט=
|פארמאכט=
|אדריכל=
|לאקאציע=
|אזור נסיעה=
|קאארדינאטן=
|אתרים סמוכים=
|נאנטע סטאנציעס=
|שם המערכת=
|באדינונגען=
|ניהול=
|אייגנטומער=
|פעראנען=
|ליניעס אדורך דער סטאנציע=
|פאסאזשירן =
|יחידת זמן לנוסעים=
|סטאנציע-קאד=
|מאפע=
}}

קיין באשרייבונג.

מוסטער־פאראמעטערס[פֿאַרוואַלטן מוסטער־דאַטן]

דער מוסטער פרעפֿערירט בלאק־פֿארמאַטירן פֿון די פאַראַמעטערס.

פאראמעטערבאַשרײבונגטיפסטאַטוס
נאמעןנאמען

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
עתידיתעתידית

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
ישראלישראל

אם התחנה בישראל רשמו "כן"

אומבאַוואוסטברירהדיק
סימבאלסימבאל

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
בילדבילד

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
באשרייבונגבאשרייבונג

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
נגישותנגישות

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
קוואלשפראך נאמעןקוואלשפראך נאמען

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
סארט סטאנציעסארט סטאנציע

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
געעפנטגעעפנט

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
פארמאכטפארמאכט

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
ארכיטעקטארכיטעקט

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
לאקאציעלאקאציע

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
אזור נסיעהאזור נסיעה

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
קאארדינאטןקאארדינאטן

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
אתרים סמוכיםאתרים סמוכים

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
נאנטע סטאנציעסנאנטע סטאנציעס

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
שם המערכתשם המערכת

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
באדינונגעןבאדינונגען

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
ניהולניהול

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
אייגנטומעראייגנטומער

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
פעראנעןפעראנען

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
ליניעס אדורך דער סטאנציעליניעס אדורך דער סטאנציע

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
פאסאזשירןפאסאזשירן

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
יחידת זמן לנוסעיםיחידת זמן לנוסעים

קיין באשרייבונג

אויטא־ווערט
שנה
אומבאַוואוסטברירהדיק
סטאנציע-קאדסטאנציע-קאד

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
מאפעמאפע

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק