מוסטער:אנפירער

פֿון װיקיפּעדיע


די אינפארמאציע אונטן איז אויסגעשטעלט פונעם בלאט מוסטער:אנפירער/דאק.


וויקידאטן אינפא
דער דאזיקער מוסטער באניצט אינפארמאציע פון וויקידאטן. כדי צו דערגיין נאך, זעט הילף:ניצן אינפארמאציע פון וויקידאטן.
  • ווען אינפארמאציע ווערט געצויגן פון וויקידאטן, וועט זיך ווייזן דער וויקידאטן אייקאן () אונטן, און לעבן דער אינפארמאציע וועט זיך ווייזן א בלייפֿעדער אייקאן וואס ווען מען קליקט אויף אים גייט מען אריבער צו וויקידאטן וואו מען קען רעדאקטירן די אינפֿארמאציע.
  • כדי צו פֿאַרשטעלן אינפֿארמאציע פון וויקידאטן זאל מען איינגעבן - (מינוס סימבאל) אין דעם פאראמעטער געברענגט פון וויקידאטן.

אנפירער
[[File:{{{בילד}}}|220px|{{{באשרייבונג}}}]]
{{{באשרייבונג}}}
געבורט {{{געבורט דאטע}}}
{{{געבורט ארט}}}
טויט {{{טויט דאטע}}}
{{{טויט ארט}}}
פולער נאמען {{{פולער נאמען}}}
מדינה {{{מדינה}}}
תאריך עלייה {{{תאריך עלייה}}}
קבורה ארט {{{קבורה ארט}}}
לערנארט {{{לערנארט}}}
באשעפטיגונג {{{באשעפטיגונג}}}
פארטיי {{{פארטיי}}}
פראקציע {{{פראקציע}}}
רעליגיע {{{רעליגיע}}}
ווייב {{{ווייב}}}
מאן {{{מאן}}}
{{{דינאסטיע}}} דינאסטיע
תואר {{{תואר}}}
כינוי {{{כינוי}}}
פאטער {{{פאטער}}}
מוטער {{{מוטער}}}
אפשטאמלינגען {{{אפשטאמלינגען}}}
קרוינפרינץ {{{קרוינפרינץ}}}
{{{אתר אינטרנט}}}
{{{תפקיד1}}}
{{{תפקיד2}}}
{{{תפקיד3}}}
{{{תפקיד4}}}
{{{תפקיד5}}}
{{{תפקיד6}}}
{{{תפקיד7}}}
{{{תפקיד8}}}
{{{תפקיד9}}}
{{{תפקיד10}}}
{{{תפקיד11}}}
{{{תפקיד12}}}
{{{תפקיד13}}}
{{{תפקיד14}}}
חתימה {{{חתימה}}}
קיין דאק פאר דעם מוסטער.

TemplateData[רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

אינפאקעסטל מוסטער פאר אנפירער און פאליטיקער

מוסטער־פאראמעטערס[פֿאַרוואַלטן מוסטער־דאַטן]

דער מוסטער פרעפֿערירט בלאק־פֿארמאַטירן פֿון די פאַראַמעטערס.

פאראמעטערבאַשרײבונגטיפסטאַטוס
נאמעןנאמען

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
געבורט דאטעגעבורט דאטע

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
יידישע געבורט דאטעיידישע געבורט דאטע

יידישע געבורט דאטע, ווען רעלעוואנט צום ארטיקל

אומבאַוואוסטברירהדיק
טויט דאטעטויט דאטע

קיין באשרייבונג

דאַטעברירהדיק
יידישע טויט דאטעיידישע טויט דאטע

יידישע טויט דאטע, ווען רעלעוואנט צום ארטיקל

אומבאַוואוסטברירהדיק
געבורט ארטגעבורט ארט

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
טויט ארטטויט ארט

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
סיבת המוותסיבת המוות

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
בילדבילד

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
באשרייבונגבאשרייבונג

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
קוואלשפראך נאמעןקוואלשפראך נאמען

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
פולער נאמעןפולער נאמען

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
מדינהמדינה

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
קבורה ארטקבורה ארט

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
לערנארטלערנארט

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
באשעפטיגונגבאשעפטיגונג

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
פארטייפארטיי

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
פראקציעפראקציע

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
רעליגיערעליגיע

דאס דאזיקע פעלד ניצט מען נאר פאר גייסטלעכע אנפירער ווי אן אימאם אדער פויבסט.

אומבאַוואוסטברירהדיק
תאריך עלייהתאריך עלייה

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
ווייבווייב

מען דארף צוגיין מיט שיקול דעת ווען צו ניצן דאס פעלד. פאר אנפירער פונעם ערשטן ראנג ווי פרעזידענטן, מאנארכן, פרעמיער מיניסטארן, איז אנגענומען אריינגעבן דער ווייב׳ס נאמען. אין וויקיפדיע טוט מען נישט אריינגעבן דער ווייב׳ס נאמען פאר רעגירונגס מענטשן פון א נידעריגן ראנג ווי בירגערמייסטערס און מיניסטארן.

אומבאַוואוסטברירהדיק
מאןמאן

מען דארף צוגיין מיט שיקול דעת ווען צו ניצן דאס פעלד. פאר אנפירער פונעם ערשטן ראנג ווי פרעזידענטן, מאנארכן, פרעמיער מיניסטארן, איז אנגענומען אריינגעבן דעם מאנ׳ס נאמען. אין וויקיפדיע טוט מען נישט אריינגעבן דעם מאנ׳ס נאמען פאר רעגירונגס מענטשן פון א נידעריגן ראנג ווי בירגערמייסטערס און מיניסטארן.

אומבאַוואוסטברירהדיק
דינאסטיעדינאסטיע

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
תוארתואר

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
כינויכינוי

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
פאטערפאטער

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
מוטערמוטער

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
אפשטאמלינגעןאפשטאמלינגען

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
קרוינפרינץקרוינפרינץ

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
אתר אינטרנטאתר אינטרנט

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
תפקיד1תפקיד1

דא ניצט מען א תפקיד מנהיג מוסטער

אומבאַוואוסטברירהדיק
תפקיד2תפקיד2

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
תפקיד3תפקיד3

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
תפקיד4תפקיד4

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
תפקיד5תפקיד5

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
תפקיד6תפקיד6

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
תפקיד7תפקיד7

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
תפקיד8תפקיד8

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
תפקיד9תפקיד9

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
תפקיד10תפקיד10

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
תפקיד11תפקיד11

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
תפקיד12תפקיד12

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
תפקיד13תפקיד13

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
תפקיד14תפקיד14

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
חתימהחתימה

קיין באשרייבונג

טעקעברירהדיק
סוג ישותסוג ישות

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק