מוסטער:איקאן

פֿון װיקיפּעדיע

די אינפארמאציע אונטן איז אריבערגעשלאסן פון מוסטער:איקאן/דאק.דער מוסטער שאפט א בילד אינעם טעקסט.

 • Featured article Featured Article: {{איקאן|FA}}
 • Featured article review Featured Article Review: {{איקאן|FAR}}
 • Featured article removal candidate Featured Article Removal Candidate: {{איקאן|FARC}}
 • Former featured article Former Featured Article: {{איקאן|FFA}}
 • Featured article candidate Featured Article Candidate: {{איקאן|FAC}}
 • Failed featured article candidate Failed Featured Article Candidate: {{איקאן|FFAC}}
 • Featured list Featured List: {{איקאן|FL}}
 • Featured list removal candidate Featured List Removal Candidate: {{איקאן|FLRC}}
 • Former featured list Former Featured List: {{איקאן|FFL}}
 • Featured list candidate Featured List Candidate: {{איקאן|FLC}}
 • Failed featured list candidate Failed Featured List Candidate: {{איקאן|FFLC}}
 • A-Class article A-Class Article: {{איקאן|A}}
 • Demoted A-Class article Demoted A-Class Article: {{איקאן|DAA}}
 • A-Class article candidate A-Class Article Candidate: {{איקאן|ACC}}
 • Failed A-Class article candidate Failed A-Class Article Candidate: {{איקאן|FAAC}}
 • גוטער ארטיקל גוטער ארטיקל: {{איקאן|גא}}
 • Good article reassessment Good Article Reassessment: {{איקאן|GAR}}
 • Delisted good article Delisted Good Article: {{איקאן|DGA}}
 • Good article nominee Good Article Nominee: {{איקאן|GAN}}
 • Good article, 2nd opinion Good Article, 2nd Opinion: {{איקאן|GA2}}
 • Good article on hold Good Article on Hold: {{איקאן|GAH}}
 • Failed good article nominee Failed Good Article Nominee: {{איקאן|FGAN}}
 • Featured picture Featured Picture: {{איקאן|FP}}
 • Former featured picture Former Featured Picture: {{איקאן|FFP}}
 • Valued picture Valued Picture: {{איקאן|VP}}
 • Valued picture candidate Valued Picture Candidate: {{איקאן|VPC}}
 • Featured sound Featured Sound: {{איקאן|FS}}
 • Former featured sound Former Featured Sound: {{איקאן|FFS}}
 • Featured sound candidate Featured Sound Candidate: {{איקאן|FSC}}
 • Featured portal Featured Portal: {{איקאן|FPo}}
 • Featured portal review Featured Portal Review: {{איקאן|FPoR}}
 • Former featured portal Former Featured Portal: {{איקאן|FFPo}}
 • Featured portal candidate Featured Portal Candidate: {{איקאן|FPoC}}

 • Featured topic Featured Topic: {{איקאן|FT}}
 • Featured topic removal candidate Featured Topic Removal Candidate: {{איקאן|FTRC}}
 • Former featured topic Former Featured Topic: {{איקאן|FFT}}
 • Featured topic candidate Featured Topic Candidate: {{איקאן|FTC}}
 • Good topic גוטע טעמע: {{איקאן|GT}}
 • Good topic removal candidate Good Topic Removal Candidate: {{איקאן|GTRC}}
 • Good topic candidate Good Topic Candidate: {{איקאן|GTC}}
 • Bplus-Class article Bplus-Class Article: {{איקאן|BPLUS}}
 • B-Class article B-Class Article: {{איקאן|B}}
 • B-Class review B-Class Review: {{איקאן|BR}}
 • C-Class article C-Class Article: {{איקאן|C}}
 • Start-Class article Start-Class Article: {{איקאן|START}}
 • Stub-Class article Stub-Class Article: {{איקאן|STUB}}
 • List-Class article List-Class Article: {{איקאן|LIST}}
 • Unknown-Class article Unknown-Class Article: {{איקאן|NO}}
 • Wikipedia book Wikipedia Book: {{איקאן|BOOK}}
 • קאטעגאריע קאטעגאריע: {{איקאן|קאט}}
 • Disambiguation page Disambiguation Page: {{איקאן|DAB}}
 • טעקע: {{איקאן|בילד}}
 • פארטאל פארטאל: {{איקאן|פארטאל}}
 • Project page Project Page: {{איקאן|PROJECT}}
 • Redirect Redirect: {{איקאן|RED}}
 • מוסטער מוסטער: {{איקאן|מוס}}
 • Non-article page Non-article Page: {{איקאן|NA}}
 • Audited article of limited subject matter Audited Article of limited subject matter: {{איקאן|AA}}
 • Demoted article Demoted Article: {{איקאן|DA}}
 • Did You Know? Did You Know?: {{איקאן|DYK}}
 • Did You Know? Did You Know? (alternate): {{איקאן|DYK2}}
 • Peer review Peer Review: {{איקאן|PR}}
 • Portal peer review Portal Peer Review: {{איקאן|PPR}}
 • Quality image on Wikimedia Commons Quality Image on Wikimedia Commons: {{איקאן|QI}}
 • Valued image on Wikimedia Commons Valued Image on Wikimedia Commons: {{איקאן|VI}}
 • In The News In The News: {{איקאן|ITN}}
 • WikiProject WikiProject Page: {{איקאן|WIKIPROJECT}}