לדלג לתוכן

מוסטער:אוניווערסיטעט

פֿון װיקיפּעדיע

דער מוסטער איז באשטימט צו באשרײַבן אקאדעמישע אנשטאלטן, צווישן זיי אוניווערסיטעטן און הויכשולעס.

אוניווערסיטעט
[[טעקע:{{{לאגא}}}|250px|לאגא]]
[[טעקע:{{{בילד}}}|250px|{{{בילדקעפל}}}]]
מאטא: {{{מאטא}}}
גרינדונג דאטע: {{{גרינדונג דאטע}}}
טיפ: {{{טיפ}}}
הון עצמי: {{{חיסכון כספי}}}
חוב כספי: {{{חוב כספי}}}
פרעזידענט: {{{פרעזידענט}}}
נגיד: {{{נגיד}}}
וויצע-פרעזידענט: {{{וויצע-פרעזידענט}}}
יו"ר: {{{יו"ר}}}
רעקטאר: {{{רעקטאר}}}
מנכ"ל: {{{מנכ"ל}}}
דעקאן: {{{דעקאן}}}
לערערשאפט: {{{לערערשאפט}}}
מאנשאפט: {{{מאנשאפט}}}
סטודענטן: {{{סטודענטן}}}
סטודענטן פאר ערשטן דיפלאם: {{{סטודענטן פאר ערשטן דיפלאם}}}
סטודענטן פאר צווייטן דיפלאם: {{{סטודענטן פאר צווייטן דיפלאם}}}
סטודענטן פאר דריטן דיפלאם: {{{סטודענטן פאר דריטן דיפלאם}}}
סטודענטן מתוקצבים: {{{סטודענטן מתוקצבים}}}
סטודענטן לתארים מתקדמים: {{{סטודענטן לתארים מתקדמים}}}
לאקאציע: {{{לאקאציע}}}
קאמפוס: {{{קאמפוס}}}
ספטארט גרופע בײַנאמען: {{{ביינאמען}}}
היימבלאט: {{{וועבזייטל}}}
{{{מאפע}}}
{{אוניווערסיטעט
|שם=
|לאגא=
|בילד=
|בילדקעפל=
|קעפל=
|מאטא=
|גרינדונג דאטע=
|טיפ=
|חיסכון כספי=
|חוב כספי=
|פרעזידענט=
|וויצע-פרעזידענט=
|יו"ר=
|רעקטאר=
|מנכ"ל=
|דעקאן=
|לערערשאפט=
|מאנשאפט=
|סטודענטן=
|סטודענטן פאר ערשטן דיפלאם=
|סטודענטן פאר צווייטן דיפלאם=
|סטודענטן פאר דריטן דיפלאם=
|סטודענטן לתארים מתקדמים=
|לאקאציע=
|קאמפוס=
|ביינאמען=
|וועבזייטל=
|מאפע=
}}