מויז (בוך)

פֿון װיקיפּעדיע

מויז (אָריגינאל: Maus, ארויסגעגעבן: 1980-91, פארלאג: פּאנטעאָן ביכער) איז א גראפישער ראָמאן פון יידישן אויטאָר ארט שפּיגלמאן, וואָס דערציילט וועגן דעם חורבן אייראָפּע אין פּוילן. די היסטאָריע קומט פון די רעאלע דערציילונגען פון זײַנעם פאטער, אן איבערלעבער פון קאָנצענטראציע לאגער מײַדאנעק און פארניכטונג לאגער אוישוויץ־בירקענוי. די כאראקטערס זענען געצייכענט ווי פּאָסטמאָדערנע אלעגאָריע פון בעלי חיים: די יידן זענען מײַז (אז עצהט דער טיטל), די דײַטשע נאציס זענען קעץ, און די פּוילישע מיטארבעטערס זענען חזירים.