ליקוטי עצות

פֿון װיקיפּעדיע

ליקוטי עצות איז א ספר אויסגעשטעלט לויט די א"ב. עס איז עצות און הנהגות ווי אזוי זיך צו פירן מען זאל דערמיט ווערן א ערהליכער פרומער איד, לויט די שיטה און געדאנקען גאנג פון דער ברסלבער פירער ר' נחמן מברסלב דער ספר איז ארגינעל געשריבן געווארן צום ערשט אלץ דעם ספר קיצור ליקוטי מוהר"ן, יאהרן שפעטער האט עס ר' נתן מברסלב איבערגעשריבן און איינגעטיילט לויט די אותיות.

ר' נתן שרייבט אין דער הקדמה פון דעם ספר צווישן אנדערע "עס איז נישט דא קיין הייליגע עצה וואס מען וועט נישט טרעפן אין דעם קליין באנד". עס איז ווארט ביי ווארט ארויסגענומען פון די לאנגע מאמרים פונעם ספר ליקוטי מוהר"ן, אבער עס בלויז גענומען די למעשה פון יעדן מאמר נישט די דרושים.

מען קען טרעפן אסאך פירושים און הסברים צווישן די קורצע ווערטער אויפן ספר ליקוטי מוהר"ן.

ר' נתן האט דאס געשריבן אנפאנג אין שנת ה'תקפ"ו, און האט שטענדיג צוגעלייגט נייע הוספות ביז מען האט צום ערשטן מאל אנגעהויבן צו דריקן אין שנת ה'תר"א, און מען האט עס געפארטיגט אין שנת ה'תר"ג אין לעמבערג.

דער רב פון טשעהרין רבי נחמן מטשעהרין האט עס איבערגעדרוקט אין שנת ה'תרל"ד אין לעמבערג, און האט צוגעלייט דערצו א ניי ספר מיטן נאמען ליקוטי עצות מהדורא בתרא, עס אנטהאלט אסאך נייע זאכן, ער האט צוגעשעטלט אויך פון אנדערע ספרים פון ר' נחמן ווי פון ספר חיי מוהר"ן שיחות הר"ן סיפורי מעשיות.

דער ספר ווערט דערמאנט אסאך אין ספרי הנהגות, דער מסגרת השלחן אויף קיצור שלחן ערוך דערמאנט עס אסאך, אויך אין זיינע אנדערע ספרים ווי דרכי חיים דערמאנט ער עס. הגאון ר' חיים פלאג'י דערמאנט עס אסאך. דער ויגד יעקב אין זיין צוואה "צדה לדרך" ציטירט דערפון עטליכע מאל. דער ייטב לב און קדושת יו"ט דערמאנען עס אויך.