ליין אף קרעדיט

פֿון װיקיפּעדיע

א קרעדיט־ליניע איז וויפיל געלט א באנק אדער אנדערע פינאנציעלע אינסטיטוציע שאצט אייער געשעפט און/אדער ביזנעס אייך אויסצולייגן געלד אין פאל פון נויט, און/אדער ווען עס קומען בטעות אריין צופיל אויסגאבעס קעגן וויפיל געלד איר האט דארטן.

עס איז אבער דא א צווייטער באדייט וואס איז אריינגעפאלן אינעם לעקסיקאן כאטש באמת איז דער נאמען קרעדיט לימיט דאס הייסט וויפיל א קרעדיט קארד פירמע איז אייך גרייט צו פארבארגן