לדלג לתוכן

לוקסוס

פֿון װיקיפּעדיע

לוקסוס איז א טייערע און רייכע לעבנסשטייגער,

איז דאס אראפגעקוקט לויט טייל ווייל דאס פארברענט אידיש געלט פון אויסשווענדעריי פאר איבעריגע זאכן.

עס איז אויך אין קעגנערשאפט פון דעם גלות באגריף וואס מען דארף לעבן באשיידען און בויגזאם און נישט אויפרייסעריש פאר די גוים זאלן באמערקן און קוקען אויף אונז מיט קנאה.

אבער אין טייל מקומות ווי אין ריזשין האט מען יא געהאלטן אז א אידן מוז זיין און זיך פירן קעניגליך ווייל לויט די תורה איז דאך יעדער איד א בן מלך.