לוזשע

פֿון װיקיפּעדיע
אַ קלײן קאַלוזשע און איר אָפּשפּיגלונג פֿון אַ גאַראַזש און אַ הױז

לוזשע (אױך קאַלוזשע אין פּױליש ייִדיש) איז אַ קלײנע זאַמלונג פֿון װאַסער װאָס קומט נאָך אַ רעגן אָדער פֿון אַ גרױסער אָזערע אָדער טײַך װאָס עקזיסטירט נאָך נישט און איז אַװעקגעגאַנגען. לוזשעס זענען זײער געװײנטלעך אין לעכער אױף װעגן, גאַסן און שאָסײען נאָך אַ רעגן אָדער פֿאַרפֿלאַנציונג.