לדלג לתוכן

כעמיש בית הכסא

פֿון װיקיפּעדיע

א פראוואזארישע טוילעט, איז היינט שוין א באקאנטע זאך, וואס ווערט אוועקגעשטעלט ביי ערטער ווי מ'ברויך נישט און מ'קען נישט ניצן א באשטימטע טוילעט, וואס לויפט צום סויער אפלויף, דערפאר זענען זיי געבויעט אזעלכע בודקעלעך, און דערינען איז דא א פעסל ווי דערינען זענען פארהאנען שארפע כעמיקאלן, וואס די שמוץ וואס דער מענטש לאזט אריין דארט, ווערט צעגאנגען און גערייניגט פון אומגעוואונטשענע אינזעקטן און נישט גוטע גערוך.

די קאמפאני וואס שטעלט צו דעם סערוויס, קומט יעדע צייט און רייניגט אויס די פעסל, מיט א ספעציעלע טרעקל וואס פארמאגט א וואקיום מאשין און לייגט אריין פרישע רינענדיגע כעמיקאלן צום ווייטערדיגע באנוץ.