כלי ראשון

פֿון װיקיפּעדיע

כלי ראשון איז דער כלי װאו אינעװעניג האט מען געקאכט שפּייז אדער מען האט א פליסיג דערװארעמט. װען מען נעמט דאס אראף פין פייער עס בלייבט נאך א כלי ראשין ביז עס װערט יד סולדת בו .