יצחק אזולאי

פֿון װיקיפּעדיע

רבי יצחק אַזולאַי איז געווען אַ זון פֿון רבי אברהם אזולאי דער בעל מחבר פֿון דעם אינטרעסאַנטען ספר חסד לאברהם אַ זיידע פֿונעם חיד"א.

ער האָט חתונה געהאַט מיט די שוועסטער פֿון ר' נחמי' דנינו פֿון די רבנים פֿון חברון (מעגל טוב) דער חיד"א שרייבט אויף אים אין שם הגדולים "א מקובל און אַ בעל מחבר ספר". אויך שרייבט ער אויף אים "מיין שוועסטער קינד ר' ישראל זאבי האָט געזאָגט אויף אים זייער אינטערעסאַנטע זאַכן, אַ בעל מקובל, ער פירט זיך בחסידות, און באַווייזט מופתים".

דער חיד"א ברענגט פֿון אים אינטרעסאַנטע חלומות (זעה מחזיק ברכה חלק אורח חיים סי' ר"י סקי"ב).

ער האָט געמאַכט אַ ספר זרע יצחק וואָס איז פאַרלוירן געוואַרן. אויך איז דאָ פֿון אים אין כתב יד אַ ספר בריכת אברהם.

ר' יצחק איז געווען די רבי פֿון דעם גאון ר' ישראל זאבי זיין נעפיו. ער האָט אים אַמאָל געזאָגט דעם פסוק בני אם חכם לבך, אויב די וועסט זיין קליג, ישמח לבי גם אני וועט דאָס זיין א מעלה פאַר מיר, ווײַל די ביזט אַ קינד פֿון מיין שוועסטער, און רוב קינדער זענען געגליכן ווי די ברודער פון די מאמע, קומט אויס אז מען וועט זאגן אז די ביזט געראטן אין מיר (חומת אנ"ך משלי כג).

אין די לעצטע יאָרן האָט מען אים געשיקט קיין קושטא זאַמלען געלד, אויפן וועג איז ער נפטר געווארן (שם הגדולים ערך ר"א אַזולאַי).