לדלג לתוכן

ים–פיש

פֿון װיקיפּעדיע
דער ארטיקל איז געשטעלט אויסצומעקן אין וויקיפעדיע:בלעטער צו אױסמעקן
ביטע שמועסט אייך געהעריג דורך דארטן צו גרייכן א קאנצענזוס צי מען זאל דאס אויסמעקן אדער נישט.

מען זאל נישט אראפנעמען דעם צעטל ביז דער שמועס איז געשלאסן.


אַ פֿיש װאָס װױנט אין דעם ים און דאַרף זאַלץ-װאַסער צו לעבן.