יידישער וועלט קאנגרעס

פֿון װיקיפּעדיע

דער יידישער וועלט קאנגרעס, געגרינדעט געווארן אלס שירעם ארגאניזאציע, פאר אלע געמיינדעס, און יידישע ארגאנזאציעס, איבער דער וועלט,

געגרינדעט אין גענף, אין אויגוסט 1936, צו שטיצן און ארויסהעלפן, סאציאלע, קולטורע לעבן, אין יידישע קהילות.

און אויך פאליטיש אין לענדער, און אלוועלטליכע פאליטיק, אירע גרינדערס זענען געווען סטיווען ווייז און נחום גאלדמאן.