יחידה:באניצט אייגנשאפטן

פֿון װיקיפּעדיע

מען קען שאפן דאקומענטאציע פאר דעם מאדול ביי יחידה:באניצט אייגנשאפטן/דאק

local p = {}

function p.usesProperty(frame)
	local parent = frame.getParent(frame)
	local result = ''
	local ii = 1
	while true do
		local p_num = parent.args[ii] or ''
		if p_num ~= '' then
			local label = mw.wikibase.label(p_num) or "NO LABEL"
			result = result .. "<li><b>[[d:Property:" .. p_num .. "|" .. label ..
				frame:expandTemplate{title = "כ", args = {}} .. " <small>(" .. string.upper(p_num) .. ")</small>]]</b></li>"
			ii = ii + 1
		else break
		end
	end
	return result
end
 
return p