לדלג לתוכן

טראטואר

פֿון װיקיפּעדיע
טראטואַר געמאַכט מיט ציגלען

דער טראָטואַר איז דאָס װעגל בײ דער זײט פון אַ גאַס אָדער װעג פֿאַר פֿיסגייערס װאו מענטשן שפּאַצירן. מ'מאַכט אַ טראָטואַר פון צעמענט אָדער ציגל. אין אַמעריקע ס'זענען נישט פאַראַן קײן טראָטואַרן בײ דער זײט פון שאָסײען צוליב די גיכקײט פון די אױטאָס. אין ס'רוב שטעט, מענטשן טאָרן נישט פירן ראווערס אױף די טראָטואַרן אָבער אַ סך מענטשן טוען אַזױ װײל זײ מײנען אַז ס'איז אַ סך מער זיכער צו פירן אַ ביציקל אין מיטן טראָטואַר װי אין מיטן גאַס אָדער װעג.