לדלג לתוכן

טאפיר

פֿון װיקיפּעדיע

דער טאַפּיר איז ענלעך אויפן חזיר, און לעבט אין די זומפּיקע נידעריקע ערטער פֿון דרום–אַמעריקע און דרום–אַזיע. זײַן פֿעל איז זײער דיק און מיט זײַן קורצע האָר. זײַן נאָז איז אױסגעצױגן װי אַ שנאָבל, מיט װעלכן ער כאפּט בלעטער אָדער פֿרוכטן און טראָגט זײ צו צום מױל.