לדלג לתוכן

חילול ה'

פֿון װיקיפּעדיע

חילול ה' איז יעדע זאך וואס דורך דעם ווערט א פארשוועכונג פון גאט.

אויב איינער ערקלערט זיך אלס א גאט'ס פארכטיגער מאן און ער באגייט א זונד פארשוועכט ער דעם נאמען פון גאט.

דאס איז פארעכנט פון די ערגסטע זאך וואס א מענטש קען טאן, ווייל דורך דעם קערן זיך מענטשן אוועק פון באשעפער און זיין ציל פון באשעפעניש, און עס ווערט א חורבן און הפקר אין ציוויליזאציע.