חובת הלבבות

פֿון װיקיפּעדיע

ספר חובת הלבבות איז דער באקאנטער מוסר ספר.

  1. שער ראשון - ייחוד האל בלב שלם
  2. שער שני - הבחינה בברואים ורב טוב האלוהים עליהם
  3. שער שלישי - קבלת עבודת האלוהים עלינו
  4. שער רביעי - הביטחון באלוהים יתברך לבדו
  5. שער חמישי - היות כל מעשינו מיוחדים לשמו
  6. שער שישי - הכניעה והשפלות מפניו
  7. שער שביעי - התשובה וגבולותיה והדברים התלוים בה
  8. שער שמיני - חשבון האדם עם נפשו לאל יתברך
  9. שער תשיעי - הפרישות מה שראוי לנו ממנה
  10. שער עשירי - אהבת האלוהים ומעלותיה