זעיל

פֿון װיקיפּעדיע

זעל אדער נפש איז דער מענטאליטעט, געפילען, מידות, דעות, כאראקטעריסטיקס, און זכרון וואס פארעמעט אויס דער מענטש. אין אידישקייט ווערט דאס פארוואנדלט אין דער נשמה נאכן טויט פונעם מענטש און דאס גייט דורך א פראצעדור פון אויסרייניגונג און שכר ועונש דורך גיהנום און גן עדן אויף אלע מצוות און עבירות וואס דאס איז אחריות אויפן מענטש ביים לעבן אין עולם הזה.