לדלג לתוכן

וואלראס

פֿון װיקיפּעדיע
א ים־פֿערד

דער װאַלראָס (אױך רופט מען עס מאָרזש און ים-פערד אױף אידיש) איז אַ קרוב פֿון ים־הונד. ער לעבט אין די ימים אַרום צפון פאלוס. זײַן לענג איז 5־6. זײמעטער. ער איז שױן מער אָנגעפֿאַסט זיך צו באַװעגן אױף דער יבשה. ער דערנערט זיך דערהױפּט מיט מושלן, װעלכע ער גראָבט אױס מיט לאַנגע, קרעפֿטיקע רײַס־צײנער (זײ זענען אן'ערך צװײ פֿוס לאַנג), און אױך מיט פֿיש. מען געברױכט זײַן פֿעל, זײם פֿעטס און זײַן רײַס־צײנער, װעלכע געהען אַנשטאָט העלפֿאַנדבײן.