הייל

פֿון װיקיפּעדיע
א מערה אין אוואי געווארן פון א לאווא
הייל

א הייל (מערה אויף העברעיש) איז א נאטורלעכע אונטרערדיגע לאך וואס איז גענוג גרויס פאר א דערוואקסענער מענטש צו אריינגיין. אזעלכע וויסנשאפטלעכער נעמען אויך אויס אז כדי זאל דאס הייסן "מערה" דארף דאס זיין גענוג גרויס זאל אין א טייל פון אים נישט צוקומען קיין דרויסנדיקע ליכט פון דעם טאג. אבער פונדעסטוועגן ביים פאפולערער עולם נוצט דער טערמין אויך אויף יעדע קליין ארט וואס איז געראמט מיט פעלדשטיין.