דרייסיג יעריגער קריג

פֿון װיקיפּעדיע

דער דרייסיג יעריגער קריג איז געווען א קריג וואס האט געדויערט פון 1618 ביז 1648. די קאמפן זענען געווען בעיקר אין דער הייליגער רוימישער אימפעריע (וואס איז היינט דייטשלאנד). דער קריג האט אנגעהויבן צווישן די פראטעסטאנטישע לענדער און די קאטוילישע לענדער, אבער די האפסבורג דינאסטיע האט אויסגעניצט די מלחמה צו פארגרעסערן איר קראפט. פראנקרייך, כאטש עס איז געווען א קאטויליש לאנד, האבן דערגעגנט די האפסבורגן און געקעמפט מיט די פראטעסטאנטישע לענדער.

דער דרייסיק יעריקער קריג האט גורם געווען הונגער און קראנקייט, און די פראבלעמען האבן געצויגן יארן נאכן סוף פונעם קריג.

צום סוף האט מען געמאכט שלום ביים וועסטפאליע אפמאך.