די לוסטיגע אלמנה

פֿון װיקיפּעדיע

די לוסטיגע אַלמנה איז אַן אָפּערעטע פֿונעם אונגערישן קאָמפּאָניסט פֿראַנץ לעהאַר. די פּרעמיִערע איז געװען אין װיִען, 1905.