לדלג לתוכן

דיגיטאלישע אונטערשריפט

פֿון װיקיפּעדיע

אַ דיגיטאַלישע אונטערשריפֿט איז אַ מאַטעמאַטישע סכעמע צו באַװײַזן די אױטענטישקײַט פֿון אַ דיגיטאַלישן מעסעדזש אָדער דאָקומענט. אַ גוטע דיגיטאַלישע אונטערשריפֿט אלגאריטם, גיבט דעם באַקומער אַ סיבה צו גלײבן אַז דער מעסעדזש איז געשאַפֿן געװאָרן דורך אַ באַקאַנטן שיקער, און אַז מען האָט אים ניט געטױשט אונטערװעגנס. אָפֿטמאָל װערט עס דורכגעפֿירט מיט אַ מעטאָד פֿון קריפּטאָגראַפֿיע.