לדלג לתוכן

געדעריםקרענק

פֿון װיקיפּעדיע

א קרענק ביי די געדערים גלידער איז א טייל פון אינערע קראנקהייטן וואס קענען זיין ביי א מענטש אין די מעדיציניע וועלט ווערן די קראנקהייטן אריינגערעכנט אין דעם טערמין גאסטראנלאגיע וועלכע נעמט אריין אין זיך אללע מאגען און געדערים (פערדייאונגסיסטעם) ווי אויך לעבער און גאל קראנקהייטן.