גלית

פֿון װיקיפּעדיע

גלית איז געווען א פלישתי א ריז, ער האט געלעסטערט און געשענדעט דעם אויבערשטענס נאמען, און איז געטויט געווארן דורך דוד המלך אין א דועל פארמעסט.