ברעך-נוס

פֿון װיקיפּעדיע
ברעך-נוס

די ברעך-נוס איז דאָס קערנדל פֿונעם בױם Strychnos nux-vomica װאָס װאַקסט אין טראָפּישער מיזרח אַזיִע. פֿונעם קערנדל װערט געמאַכט דער סם סטריכנין, װאָס װערט באַנוצט זו פֿאַרסמען מײַז, אָבער אױך אין גרינגער קאָנצענטרסציִע װי אַ האָמעאָפּאַטישע רפֿואה.