בערגאמאט

פֿון װיקיפּעדיע

בערגאַמאָט איז אַ פֿרוכט פֿון די גרופּע פֿון די ציטרוס-פֿרוכטן, און זעט אױס װי אַ לימענע מיטן פארעם פון א בארן. פֿון בערגאַמאָטן מאַכט מען בערגאַמאָט-בױמל, װאָס װערט באַנוצט צו אַראָמאַטיזירן ערל גרײ-טײ.