ארויסזאג

פֿון װיקיפּעדיע

אן ארויסזאג איז א קורצער אויספירנדער זאץ אלס אן ערקלערונג קלאר און דייטליך וואס מען וויל.

עס קען אויך מיינען פינאנציעלער סטעיטמענט וואס זאגט דער אויספירליכער סטאטוס פון די פינאנצן, אדער נאך סטעיטמענסט פון פאשידענע פעלדער איטליכער מיינט אביסל אנדערשט אז מען ערקלערט דארן א סיכום פון די איבערזוכט.