אלף המגן

פֿון װיקיפּעדיע

א הערליכע לומדישע תורה בלעטל ארויסגעגעבן דורך תלמידים פון הרב נחום מאיר גערמאן שליט"א ר"מ אין מתיבתא עץ חיים ד'באבוב, נאכגעדרוקט זיינע הערליכע חומש רש"י שיעורים.

עס פארמאגט פיר זייטען, געדרוקט שווארץ אויף ווייס, אבער די עיקר פונעם גליון איז די רייכע אינהאלט וואס עס פארמאגט.

די ענינים וואס ווערן דארט אויסגעשמועסט זענען אינטערסאנטע לומדישע שמועסן, וואס די לומדישע וועלט פאסמאקעוועט זיך דערמיט.