אלה

פֿון װיקיפּעדיע
אלה בן בעשא מלך ישראל

אלה (אַרויסגערעדט: עלאַ) פֿערטער מלך פֿון מלכות ישראל אין דער צײַט פֿון 1טן בית המקדש. אין ספֿר מלכים א' ט”ז ווערט דערצײלט, אַז ער האָט געקיניגט נאָך זײַן פֿאָטער בעשא אין דער שטאָט תרצה. זײַן מיליטער–פֿירער זמרי האָט אויף אים געמאַכט אַן אָנפֿאַל און אים געטויט.

די יארן פון די מלכות ישראלס ארויפגאנג
ירבעם - נדב - בעשא - אלה - זמרי - תבני - עמרי - אחאב - אחזיה- יורם
928 907 906 883 882/1 882/1 882 871 852 851
יהוא - יואחז - יואש - ירבעם (2) - זכריה - שלום - מנחם - פקחיה - פקח - הושע
842 814 800 784 748 748 747/6 737/6 735/4 733/2