אינגערמאן

פֿון װיקיפּעדיע

אינגערמאן, איז א אינגער-מאן, א טיטל וואס מען געבט פאר א מאנס-פערזאן, געווענליך נאכדעם וואס ער האט חתונה.

עס איז נישט פארהאן א צייט ווען נאר דעמאלטס באטיטלט מען אזוי דעם מענטש, ווייל אלץ איז דער מאן אינגער פון א צווייטן.

דער זיידע אין שול, וועט באטיטלען דעם מיטליעריגן אלס אינגערמאן, און דער מיטליעריגן וועט באטיטלען דעם יונגען נארוואס-חתונה-געהאטער אלס אינגערמאן; אלזא ס'נישט א טיטל וואס איז אנגעווענדן אין א געוויסע יארגאנג.