אייער ברויט

פֿון װיקיפּעדיע

אייער ברויט, געבראטענע ברויט אדער געפרישטע ברויט איז א מאכל וואס מען עסט אויף פרישטיק. מען גרייט דאס צו פרעגלן ברויט וואס מ'האט איינגעטונקען אין אייער. ווערט גערופען אין פארשידענע נעמען, ווי צום ביישפיל 'בונדאש' 'בונדאשקענייער' גענומען פון אונגאריש.

דאס שוועסטער פון אייער ברויט, איז 'שפיגל איי' 'אייער שפייז'