לדלג לתוכן

אידעע

פֿון װיקיפּעדיע

אידעע איז א געדאנק וואס עקזיסטירט אדער איז אויסגעפארעם'ט אין באוואוסטזיין פון א מוח פון א מענטש כלפי עפעס אן ענין.

דער מענטשליכער מעגלעכקייט צו באגרייפן אידעעס איז אין צוזאמענהאנג מיט די מעגליכקייט פאר סברה און זעלבסט-רעפלעקטירונג, און די מעגליכקייט צו ערייכן און נוצן אינטעלעקט.

אידעעס געבן די אויפשטייג פאר באגריפן, וואס איז דער יסוד פון סיי וואסערע דעת, צי איז דאס וויסנשאפט כללית, אדער מער בפרטית ביזנעס, געזונטהייט, פילאסאפיע. א.א.וו.