אונטערנעמערשאפט

פֿון װיקיפּעדיע

אונטערנעמערשאפט איז די פעאיגקייט און קענטעניס צו עפענען אייגענע ארגאניזאציעס צו פירן ביזנעס געשעפטען. געווענליך צו אידענטיפיצירן גוטע געלעגנהייטן צו עפענעונגען פאר אזא סארט ביזנעס.

אונטערנעמערשאפט איז אפט א שווערע אונטערנעמונג ווייל א מערהייט פון נייע ביזנעסער פאלן דורך.