לדלג לתוכן

אגוז

פֿון װיקיפּעדיע

אגוז איז א ספעציעלע איינהייט אין דער גולני בריגאדע וואס איר ציל איז זיך שלאגן קעגן טעראר, ד"ה גערילא טאקטיקן,

זי ספעציאליזירט זיך אין קעמפן ענג באוווינטע געגנטער, ווי אין יהודה און שומרון, און זיך פארמאסקירן זיך, אויסנוצן די טונקלקייט פון די נאכט און אטאקירן, זיי באנוצן זיך מיט ספעציעלע אויגן טראפן צו צו שווארץ מאכן די ווייסלעך פון די אויג, אויך א מאסטיק פארן מויל וואס מאכט די ציינער גענצליך שווארץ, דאס זענען מייסטענס די וועגן צו דערקענען א מענטש אין די פינסטער.

דאס זעלבע איז אין וועלדער, אין די מדבר, יעדע געגנט מיט איר אייגנארטיקייט, און אגוז וועט אריינגיין אינעם געגנט, און קיינער וועט נישט וויסן אז זיי זענען דארט געווען.