מעכאנישע ארבעט

פֿון װיקיפּעדיע

מעכאנישע ארבעט, אין פיזיק, איז די אפליקאציע פון קראפט דורך באוועגן א קערפער. די ארבעט מעסט זיך לויט דער ענערגיע איבערגעגבן דורך דעם קראפט. מען מעסט מעכאנישע ארבעט אויף דזשולס.

ווען דער קראפֿט איז אין דער זעלבער ריכטונג ווי דער פֿאררוקן, קען מען רעכענען די מעכאנישע ארבעט דורך טאפלען די אנגעווענדעטן קראפט (F) מיטן פֿאררוקן (d) פֿון דעם אביעקט, אזוי: