סיסטעם מעלדונגען

אט דאס איז א ליסטע פון אלע סיסטעם מעלדונגען וואס זענען פאראן אין דעם מעדיעװיקי נאמענטייל, וואס באדינען דעם אויפהאלט פונעם סייט.

סיסאפן קענען ענדערן די מעלדונגען דורך דרוקן אויפן נאמען פון דער מעלדונג.

ביטע באזוכט מעדיעוויקי לאקאליזאציע און בעטאוויקי אויב איר ווילט ביישטייערן צו דער גענערישער מעדיעוויקי לאקאליזאציע.

סיסטעם מעלדונגען
ערשטער בלאטפריערדיקער בלאטקומענדיגער בלאטלעצטער בלאט
נאָמען גרונטלעכער טעקסט
איצטיקער טעקסט
1movedto2 (שמועס) (איבערזעצן) moved [[$1]] to [[$2]]
[[$1]] איז אַריבער צו [[$2]]
1movedto2_redir (שמועס) (איבערזעצן) moved [[$1]] to [[$2]] over redirect
[[$1]] איז אַריבער צו [[$2]] אַנטשטאָט אַן אָנװײַז
3d (שמועס) (איבערזעצן) טרי-דימענסיאל
3d-badge-text (שמועס) (איבערזעצן) טרי-דימענסיאל
3d-desc (שמועס) (איבערזעצן) תמיכה בקובצי תלת־ממד
3d-nopatent (שמועס) (איבערזעצן) לא נבחר
3d-patent (שמועס) (איבערזעצן) הרשאות הפטנט:
3d-patents (שמועס) (איבערזעצן) -
3d-thumb-placeholder (שמועס) (איבערזעצן) דאס קליינבילד ווערט אנגעלאדן…
about (שמועס) (איבערזעצן) וועגן
aboutpage (שמועס) (איבערזעצן) Project:וועגן
{{ns:project}}:וועגן
aboutsite (שמועס) (איבערזעצן) וועגן {{SITENAME}}
abusefilter (שמועס) (איבערזעצן) שעדיקונג־פילטער פארוואלטונג
abusefilter-accountreserved (שמועס) (איבערזעצן) דער באניצער נאמען איז רעזערווירט פארן קרומבאניץ־פילטער.
abusefilter-action-block (שמועס) (איבערזעצן) פאַרשפּאַרן
abusefilter-action-blockautopromote (שמועס) (איבערזעצן) ביטול שיוך אוטומטי לקבוצות
abusefilter-action-degroup (שמועס) (איבערזעצן) אַוועקנעמען פון גרופּעס
abusefilter-action-disallow (שמועס) (איבערזעצן) פֿארמיידן
abusefilter-action-rangeblock (שמועס) (איבערזעצן) חסימת טווח
abusefilter-action-tag (שמועס) (איבערזעצן) טאַג
abusefilter-action-throttle (שמועס) (איבערזעצן) דערשטיקן
abusefilter-action-warn (שמועס) (איבערזעצן) וואָרענען
abusefilter-autopromote-blocked (שמועס) (איבערזעצן) פעולה זו זוהתה באופן אוטומטי כמזיקה, ולכן לא אופשרה. בנוסף, כאמצעי בטיחות, חלק מההרשאות שניתנות באופן שגרתי למשתמשים ותיקים נשללו באופן זמני מהחשבון שלך. תיאור קצר של החוק שפעולתך הפרה: $1
abusefilter-block-anon (שמועס) (איבערזעצן) בלאקירן אַנאנימע באַניצער
אנאנימע באניצערס
abusefilter-block-talk (שמועס) (איבערזעצן) דף השיחה נחסם
abusefilter-block-user (שמועס) (איבערזעצן) חסימת משתמשים רשומים
איינגעשריבענע באניצערס
abusefilter-blockautopromotereason (שמועס) (איבערזעצן) קידום אוטומטי נדחה על־ידי מסנן ההשחתה. תיאור החוק: $1
abusefilter-blocked-display (שמועס) (איבערזעצן) די פעולה ווערט גערעכנט שעדלעך, און מען האט אײַך פארמײַדט פון אויספירן זי. דערצו, כדי שיצן {{SITENAME}}, אײַער באניצער קאנטע און אלע אסאציאירטע IP אדרעסן זענען געווארן בלאקירט פון רעדאקטירן. If this has occurred in error, please contact an administrator. A brief description of the abuse rule which your action matched is: $1
abusefilter-blocker (שמועס) (איבערזעצן) פֿילטער
abusefilter-blockreason (שמועס) (איבערזעצן) חסימה אוטומטית של מסנן ההשחתות. תיאור החוק התואם: $1
abusefilter-changeslist-examine (שמועס) (איבערזעצן) בודק זיין
abusefilter-degrouped (שמועס) (איבערזעצן) פעולה זו זוהתה באופן אוטומטי כמזיקה. כתוצאה מכך, היא לא אופשרה, ומאחר שיש חשד שחשבונך נפרץ, כל ההרשאות שלך נשללו. אם לדעתך מדובר בשגיאה, נא ליצור קשר עם בירוקרט עם הסבר של הפעולה הזאת, וייתכן שההרשאות שלך תשוחזרנה. תיאור קצר של החוק שפעולתך הפרה: $1
abusefilter-degroupreason (שמועס) (איבערזעצן) ההרשאות נשללו אוטומטית על־ידי מסנן ההשחתות. תיאור החוק: $1
abusefilter-deleted (שמועס) (איבערזעצן) אויסגעמעקט
abusefilter-desc (שמועס) (איבערזעצן) ווענדט אויטאמאטישע הייריסטיק צו רעדאקטירונגען
abusefilter-diff-backhistory (שמועס) (איבערזעצן) צוריק צו פֿילטער היסטאריע
abusefilter-diff-info (שמועס) (איבערזעצן) גרונטלעכע אינפֿארמאַציע
abusefilter-diff-invalid (שמועס) (איבערזעצן) מען קען נישט באקומען די געזוכטע ווערסיעס
abusefilter-diff-item (שמועס) (איבערזעצן) איינהייט
abusefilter-diff-next (שמועס) (איבערזעצן) נײַערע ענדערונג
abusefilter-diff-pattern (שמועס) (איבערזעצן) פילטער תנאָים
abusefilter-diff-prev (שמועס) (איבערזעצן) עלטערע ענדערונג
abusefilter-diff-title (שמועס) (איבערזעצן) אונטערשייד צווישן ווערסיעס
abusefilter-diff-version (שמועס) (איבערזעצן) ווערסיע פון $1 {{GENDER:$3|דורך}} $2
abusefilter-disabled (שמועס) (איבערזעצן) אָפאַקטיוויזירן
abusefilter-disallowed (שמועס) (איבערזעצן) די אקציע האט מען אידענטיפֿיצירט אויטאמאטיש ווי שעדלעך, און דעריבער גע'אַסרט. ווען איר האַלט אַז די רעדאַקטירונג איז יא קאנסטרוקטיוו, מעגט איר קליקן "אויפהיטן" נאכאַמאָל צו באַשטעטיגן זי. א קורצע באַשרייבונג פונעם כלל וואס איז געבראכן: $1
abusefilter-edit (שמועס) (איבערזעצן) רעדאקטירן שעדיקונג־פילטער
abusefilter-edit-action-block (שמועס) (איבערזעצן) לחסום את המשתמש ו/או כתובת ה־IP מעריכה
abusefilter-edit-action-blockautopromote (שמועס) (איבערזעצן) לשלול מהמשתמש את הרשאות המשתמש הוותיק
abusefilter-edit-action-blocktalk (שמועס) (איבערזעצן) חסימת המשתמש ו/או כתובת ה־IP מעריכת דף השיחה של עצמם
ערשטער בלאטפריערדיקער בלאטקומענדיגער בלאטלעצטער בלאט