באַניצער רעכטן

אויסוויילן א באניצער  

נישטאָ קיין באַניצער מיטן נאָמען "אונגארישער". ביטע באַשטעטיקט דעם אויסלייג.