קאנקורענץ

From װיקיפּעדיע
(Redirected from קאנקערירער)
Jump to navigation Jump to search

א קאנקורענט איז א צווייטער מענטש וואס האט די זעלביגע זאך ביזנעס אדער קאנצעפט וואס שטייט אין קעגן ווארט פון דאס אנדערע.

השגת גבול[edit | edit source]

קנאת סופרים תרבה חכמה[edit | edit source]