פאלקסדויטש

פֿון װיקיפּעדיע

פאלקסדויטש איז א טערמין וואס באצייכענט דייטשע אפשטאמיגע, און מענטשן וואס האבן גערעדט די דייטשע שפראך , וואס האבן געוואוינט אינדרויסן פון דייטשלאנד, אדער געביטן און געגנטן וואס האבן געהערט צו דייטשלאנד דורכאויס די יארן, ביז דער צווייטער וועלט מלחמה.

די געגנטן וואס זענען באצייכענט געווארן אלס דייטשע טעריטאריע, און אירע איינוווינער פאלקסדויטשן. סודעטן-געביט אין טשעכיי, מזרח שלעזיע, וואס האט געהערט צו פוילן. א גרויסע טייל פון די מענטשן, האבן קאלאבארירט מיט די נאציס, און האבן געהאלפן אומברענגען טויזנטער יידן.