ערעקשאן

פֿון װיקיפּעדיע

ערעקציע איז ווען דער פעניס ווערט הארט און אויסגעצויגן בעת'ן סעקס. דאס מאכט אז זרע זאל ארויסקומען (אויב דאס פעניס וועט זיין הייס).

עס זענען דא מענטשן וואס ליידן פון א פראבלעם אז זיי קענען נישט קומען צום פולקאמע מאס פון ערעקשאן, אז זיי זאלן קענען האבן די מעגליכקייט צו ארויסברענגן די ספערם, אז עס זאל זיין לעבעדיג און אקטיוו, זענען דא פארשידענע היילונגען, טאבלעטן, און דאס גלייכן, דאס צו באהעלפן.