סעקסואלער אריענטאציע

פֿון װיקיפּעדיע

סעקסואלער אריענטאציע איז דער נויגונג און גלוסט פון א מענטש צו לגבי מיט וועמען ער ווערט צוגעצויגען און אנגערייצט סעקסאל.

אויב האט דער מענטש ליב זיין פארקערטער זשענדער ווי למשל א פרוי דעם מאן און מאן די פרוי איז דאס אנגערופען אז זיין סעסקואליטעט איז גראד און היטראסעקסואל. אבער טאמער גליסטן זיי צו זייער אייגן מין איז דאס האומאוסעקסואל, ביי מענער געיז און ביי פרויען לעסביאןס.

אויב מען ציעט צו ביידע גלייך און אייניג איז מען בייסעקסואל.

עס איז אויך דא אנדערע טיטלון פאר סעקסואלע ציאונגען אבער די געשזעלשאפט האט איר נישט אנערקענט אלס לעגעטים. אויב מען ציעט צו קינדער איז מען א פעדעפייל. אדער סווינגערס וכדו', און דערפאר הייסט דאס נישט אריענטציע נאר בלויז פרעפרענץ. אבער אין רעליגיע הייסן די אלע פרעפערענצן און נישט אז מען איז אזוי באשאפן נאר בלויז א יצר הרע תאווה וואס מען דארף אנעמען אלס נסיון פון השגחה פרטית