לדלג לתוכן

מעדיקעיד

פֿון װיקיפּעדיע

מעדיקעיד איז א רעגירונגס פראגראם אויסגעשטעלט ווי סיי וואסארע אנדערע פריוואטע געזונט פארזיכערונג פירמע, אבער בחינם. צו שטיצן די ארימע איינוואוינער פון אמעריקע וואס האבן נישט גענוג געלט צו צאלן פאר דאקטעריי.

עס קומט אין פארעם פון א קארטל מיט א בילד פון זיך, און מען דארף דאס געבן פארן דאקטער.

עס איז אויסגעשטעלט אז מען קען נאר גיין צום אייגענעם גענעראלן דאקטער און אויב עס פארלאנגט זיך א דאקטער ספעציאליסט אויף איין ענין ווי למשל הארץ אדער אויגן געבט ער א רעפערעל.